Vroege Vogels - Biodiverse tuinreservaten in opkomst

Vroege Vogels - Biodiverse tuinreservaten in opkomst

Woensdag, 7 september 2011 - 15u11

Een half jaar na de aftrap in VARA’s natuur- en milieuprogramma ‘Vroege Vogels’ hebben meer dan 4.000 tuineigenaren zich aangesloten bij het project Tuinreservaten via tuinreservaten.nl.

Dit betekent dat minstens 1,2 miljoen vierkante meter tuin milieu- en diervriendelijker is. Onder het motto 'Stop het Stenen Tijdperk' zijn acht natuurorganisaties samen met VARA’s ‘Vroege Vogels’ de strijd aan gegaan tegen de betegeling van particuliere tuinen in Nederland.

Iedere Nederlander met een tuin of tuintje kan meedoen aan Tuinreservaat. Met een paar aanpassingen de te vinden zijn op tuinreservaten.nl maken tuinbezitters hun tuin milieu- en diervriendelijker en tonen hun resultaat met een speciaal Tuinreservaten-bordje. Samen maken zij een netwerk van ‘stepping stones’ dat plant en dier grote kansen biedt.

De natuurvriendelijke tuin

Van de zeven miljoen woningen in Nederland hebben er 5,1 miljoen een tuin (gegevens CBS 2009). Deze particuliere tuinen worden almaar belangrijker voor de biodiversiteit. Voor steeds meer planten en dieren is de natuur rond de bebouwing hun belangrijkste leefgebied. Was de merel een eeuw geleden een schuwe bosvogel, anno 2011 zijn de tuinen bij elkaar minstens even belangrijk voor deze vogel als alle officiële natuurgebieden.

Ecologische hoofdstructuur van stadsnatuur

Nu de overheid steeds minder geld over heeft voor natuur is het hoog tijd om de kleine stukjes groen zo natuurlijk mogelijk in te richten en met elkaar te verbinden. Een ecologische hoofdstructuur van stadsnatuur. Tuinreservaten bundelt de krachten van de groene tegenstroom. Ook voor de waterhuishouding van Nederland is de natuurlijke tuin een groot winstpunt. Tientallen tuinreservisten stellen hun tuin open voor publiek, volgend jaar worden regionale open dagen georganiseerd.

VARA’s ‘Vroege Vogels’ voert de campagne samen met de Vogelbescherming, de Vlinderstichting, RAVON, de Zoogdiervereniging, de Bijenstichting, Groei en Bloei, Vivara, Natuurkalender en European Invertebrate Survey.

‘Vroege Vogels’ iedere zondag van 8:00-10:00 bij de VARA op Radio 1.

Meer info: vroegevogels.vara.nl

Foto: VARA / Rogier Veldman

Related posts:

  1. Zondag in ‘Vroege Vogels’: Tuinreservaten
  2. Zondag in ‘Vroege Vogels’: vroege zwammen
  3. Zondag in ‘Vroege Vogels’: handboek natuurfotografie
  4. Zondag in ‘Vroege Vogels’: mosselen begluren
  5. Zondag in ‘Vroege Vogels’: Groene metropool en natuurliedjes